Dolar düşer mi? - En Uygun Kredim

Dolar düşer mi?

Dolar kurunun değerini belirleyen bir çok önemli faktör vardır. Bu faktörler bağlamında yapılan piyasa takip danışmanlarınca verilen bilgiler sadece yorum niteliğindedir. Dolar önemli bir yabancı paradır. Ve değerinin belirlenmesi ya da ülkelerce kullanım gücü birçok önemli faktör ışığında şekillenir.

Döviz kurları ülkenin ekonomik durumunu belirleyen önemli bir araçtır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda ülkede yaşanacak ekonomi odaklı adımlar ya da durumlar döviz kurlarının hareketlerine göre belirlenir.

Dolar düşer mi sorusunu sormadan önce doların etkilendiği faktörlere bakmakta yarar var. Çünkü doların düşmesi tek bir sebebe bağlı olmadığı gibi sadece ekonomik odaklı bir değişim de değildir.

Doları Etkileyen Faktörler
Bu etkileri sırasıyla yazıp açıklamak en doğrusu olacaktır.

  1. Enflasyon
  2. Faiz oranları
  3. Cari açıklar ve ödemeler dengesi
  4. Kamu borçları
  5. Ticaret hadleri
  6. Politik tutumlar
  7. Durgunluk
  8. Spekülasyonlar

Piyasada olan enflasyon oranlarının ilk etki alanı döviz kurlarıdır. Enflasyon oranları düşük olan bir ülke için alım gücü yükseltir ve para değeri yüksektir. Enflasyon oranı yüksek olan bir ülke için de alım gücü düşüktür. Çünkü para biri diğer paralar karşısında değer kaybetmiştir. Enflasyon oranları yüksek olan ülkenin para birimi döviz kurunda düşecek bu da yüksek faiz oranlarını beraberinde getirecektir.

Dolar düşer mi sorusunu etkileyen bir diğer faktör de faiz oranlarıdır. Bu oranlardaki değişiklik ülke içi dolar kurunu etkiler. Ülkelerin cari açıkları ise dolar kurunda yükseliş demektir. Ticaret dengesi bozulmuş bir ülkenin ödeme güçlüğü yaşaması para biriminin değer kaybetmesi ile doların fiyatını arttıracaktır.

Kamu borcu yüksek olan bir ülkeye daha az döviz girer. Bu da ülke içi enflasyon oluşturur. Ticaret hadleri ise cari ödeme ile ilgili olup ülke ne kadar ticaret haddine sahipse enflasyon değerleri ve para değeri o kadar yüksek demektir. Para biriminin bu yanı ise döviz kurlarını o para için belli seviyede tutar.

Politikacıların yaşadığı siyasal sorunlar ve takındıkları tutumlar ülke içi krizlere sebep verip doların değerini arttırır. Yaşanan ekonomik durgunluk ve ülke içi spekülasyonlar da dolar kuru üzerinde oynamalara neden olur.

Dolar düşer mi sorusunu bu bağlamlarda baz alırsak sadece tek bir sebebe bağlı olmayan dolar kuru değeri tüm ekonomik ve siyasal yapılar içerisinde bir hareket halindedir. Dolar ABD’nin para birimi olarak Amerikan dolarını temsil eder. FED’in bazen bilerek kasti olarak takındığı tutum da dolar fiyatlarını yukarı çekmektedir.

Son zamanlarda sürekli artma eğilimi gösteren dolar fiyatları artmaya devam eder mi bilinmez. Lakin artma eğilimi göstermesinde bir çok faktörün baz alınması ve piyasanın yakı takibiyle yorumlanması esas alınmalıdır. Doların artması veya azalması durumu ülke içi ekonomide oldukça önemli sonuçlar doğuracaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir