Findeks Çek Raporu Nedir? - En Uygun Kredim

Findeks Çek Raporu Nedir?

Findeks Çek Raporu Nedir?
Findeks Çek raporu, kişilerin ya da kurumların finans dışındaki piyasaya yönelik olarak bulunan borçlarının ödeme alışkanlıklarına verilen isim olmaktadır.
Findeks Çek Raporunun İçerisinde Hangi Bilgiler Yer Alır?
Çek raporunun için de kişinin çek hizmeti almakta olduğu bankalar yer alır. Birinci, üçüncü ve bir sene de ödenmiş olan çekler bulunur. Karşılıksız çıkmış olan çekler bulunur. Kişilerin sonradan ödemiş oldukları veya karşılıksız çıkan henüz ödenmemiş olan çekler ve borç tutarları yer alır. Aynı zamanda kişilerin keşide etmediği çekler ile ve bankacılık sistemine henüz aktarılmamış ve kullanılabilir durumda olan çeklerin yaprak sayıları yer alır. Son beş senelik bir döneme ait olan çeklerin en düşük ve en yüksek çek tutarlarının değeri yer alır. Bir de karşılıksız çıkmış olan çeklerin en fazla elli tanesi liste içerisinde yer alır. İstenilen belgenin arkasında yazılan çek adeti ve tutarının yazılı olduğu bir bölüm de çek üzerinde toplam çek durumu şeklinde de sunulur.
Findeks Çek Raporu Hangi Döneme Ait Bilgileri Barındırır?
Findeks çek raporları karşılıksız olan çekler iki bin dokuz senesinden sonraki döneme aittir. Ödenmemiş olan çekler de iki bin yedi sonrasındaki döneme ait olan bilgileri barındırır.
Findeks Çek Raporunda Bulunmakta Olan Bilgiler Hangi Zamanlarda Güncellenir?
Findeks çek raporunda yer alan bilgiler günlük olarak güncellenir.
Findeks Çek Raporunda Yer Alan Bilgiler Neye Dayanılarak Güncellenir?
Findeks çek raporunda günlük olarak güncellenmekte olan bilgiler bankalardan öğrenilerek güncellenir. Kişinin bilgileri talep etmesi durumunda bilgiler toplanmış bir şekilde kişiye teslim edilir. Ancak kredi kayıt bürosunun bilgilerin güncel olması konusunda ki bir durum üzerinde herhangi bir sorumluluğu söz konusu olmaz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir