İcra Borcu Nasıl Taksitlendirilir - En Uygun Kredim

İcra Borcu Nasıl Taksitlendirilir

İcra Borcu Taksitlendirme

Kişilerin bankalardan aldıkları krediler ve kredi kartları ödemelerini gerçekleştiremedikleri hallerde bankalar borçlu hakkında yasal bir süreç işletmektedirler. Bu süreç içerisinde kişilerin borçlarının icra yoluyla tahsil edilmesi de bulunmaktadır. Borçlu kişilerin icra takibine devredilmesi halinde yasal olarak belirlenen bir süre öncesinde haciz ihtarı yapılmaktadır. Kişiler borçlarının icraya ulaştığı durumlarda borçlarının yapılandırılmasını, diğer bir ifadeyle taksitlendirilmesini yasal olarak talep etme hakkına sahiptir. Kişiler icra müdürlüklerine giderek, borçlarının yapılandırılmasını isteyen dilekçeleri vermeleri halinde, bu durum alacaklının onayına aktarılmaktadır. Alacaklı kişi ya da kurumun kabul etmesi halinde bu borçlar her iki tarafın rızaları alınarak belirlenen bir şekilde yapılandırılmaktadır. Borçlu kişiler yapılandırma işlemi esnasında aylık olarak yapacakları ödemelere dair resmi evraklar almakta ve aylık olarak ödemelerinin takibatı yapılmaktadır. Alacaklıların, borçlu kişilerin geçmişte borçlarının belirli bir kısmını ödediklerini belgeleyebilmeleri halinde, ödenecek tutar bunun düşülmesinin ardından yapılmaktadır. İcra borcunun taksitlendirilmesini engelleyen belirli başlı istisnai durumlar mevcuttur. Bunlar arasında geçmişte bir defa haciz işlemi uygulanmış olması ya da icra takibine alınmış bir borcun ödemesine dair sorunlar yaşanmış olması bulunur.

İcra takibi başlatılan borçlar için yapılacak taksitlendirmeler için yapılacak ödeme planı için aynı zamanda taahhütname hazırlanmaktadır. Kişiler aldıkları taahütname çerçevesinin dışına çıkmaları halinde taksitlendirme durumu iptal edilmekte ve haklarında hapis istemi ile davalar açılabilmektedir. Bu sebeple kişilerin haciz işlemini durdurmak istedikleri hallerde yapılacak taksitlendirmeleri gerçekten ödeyebilecek maddi imkanlara sahip olması son derece önem taşımaktadır. Kişilerin el konulan taşınmazları icra borçlarının taksitlendirilmesi noktasında önemli olan diğer bir konudur. İpotekli bir malı bulunan kişiler, bu icra borçlarına sebep olan kuruma borçlu olmaları halinde bu malların halihazırda kendilerinden alınmış olmasını borç taksitlendirme işlemlerinde lehlerine kullanabilmektedir. Haciz işlemi alacaklı kurum ya da kişinin, yapılandırmaya karşı çıkması halinde kaçınılmaz olarak uygulanmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir