Sıfır Faizli KOSGEB Kredi Başvuruları - En Uygun Kredim

Sıfır Faizli KOSGEB Kredi Başvuruları

KOSGEB Bilim, Sanayi ve Teknoloji bakanlığına bağlı bulunan ve küçük ve orta boyutta işletmelere kredi imkanı sağlayan bir kuruluştur. KOSGEB 2017 yılında da daha önce verdiği gibi toplamda 150.000 TL’ye kadar krediyi faizsiz olarak vermiştir. Bu krediler girişimcilere ve halihazırda bir iş yeri sahibi olan kişilere verilmektedir. Girişimcilerin iş planlarını iletmeleri, işletmecilerin de genişlemeye yönelik projelerini sunmaları halinde bu kapsamda verilen kredilerden yararlanmaları mümkün olmaktadır. KOSGEB tarafından verilecek kredilerden faydalanabilecek alanlar, imalat, inşaat, toptan ve perakende ticaret, konaklama ve yiyecek hizmeti veren işletmelerdir. Bunlar haricindeki kurumların başvuru yapma imkanları bulunmamaktadır.

2018 yılı içerisinde KOSGEB henüz kredi vereceğini duyurmamıştır. Ancak 2016 yılında verilen kredileri alanlar arasında yer alan kişilerin kredileri uygun şekilde kullandıklarının belirlenmesi halinde yeniden başvurma hakları bulunacaktır. İşyerlerine verilen krediler için belirtilen tutarlar 50.000-300.000 TL arasındadır. En üst seviyeden kredi kullanan işletmeler de dahil olmak üzere yapacakları başvurularda maksimum 4 yıl yani 48 ay süresince geri ödeme planlarının 2017’ye benzer olarak bu yılda uygulanacağı düşünülmektedir.

Başvuruları yapabilmek için kişiler son derece yüksek talep gerçekleşen bu krediler için KOSGEB’in resmi internet adresi olan kosgeb.gov.tr adresini takip etmelidir. 2018 yılı içerisinde açılan bir faizsiz kredi desteği programı şuan için yer almasa da duyurusu bu adres üzerinden yapılacaktır.

300.000 TL’ye kadar verilen faizsiz kredileri alabilmek için projelendirilen değişim ve büyütme çalışmalarının KOSGEB tarafından uygun bulunması gerekmektedir. Buna göre işletmeler istihdam ettikleri kişi, aylık gelir-gider çizelgeleri gibi faktörler dikkate alınarak değerlendirmekte ve sunulan planın gerçekçiliği değerlendirilmektedir. Yapılacak olan başvuruların olumlu sonuçlanması halinde kişiler kredi desteklerini almaktadır. Buna ek olarak 50.000 TL’ye kadar verilecek kredi tutarları için işletmelerin ilk 12 ay boyunca geri ödemeden muaf tutulmaları da bu kredilerin diğer bir özelliğidir.

Halihazırda KOSGEB’e kaydı bulunmayan işletmeler, açılacak olası bir programın uygulanması halinde faizsiz kredi imkanından faydalanamayacaktır.  Bunun için işletmelerin KOSGEB’e kayıt işlemlerini önceden yapmaları gerekmektedir. Kayıt işlemi için, işletme sahibinin nüfus cüzdanı, imza sirküsü, işletmenin bağlı bulunduğu ticari odadan alınacak ticari faaliyet belgesi, şirket vekaletnamesi ve teminat belgelerini sunmaları gerekmektedir. Kişiler kredilerin ödemelerini diledikleri bankadan alabilmekte ve geri ödemelerini de kendi seçtikleri bankalara yapabilmektedir. Buna ek olarak KOSGEB kredisine başvuracak kişiler için özel olarak uygulanan sicil afları bulunmaktadır. Buna göre kişiler halihazırda banka borçlarını ödemiş olmalarına rağmen, kara liste içerisinde oldukları takdirde, girişimci olduklarına dair proje ve belgeleri sunarlar ise bu durumdan faydalanabilmekte ve kredi alabilmektedir.

İşverenlerin aldıkları kredileri beyan ettikleri amaca uygun olarak kullanmadığına dair rutin denetlemeler yapılmaktadır. İşletmelerde beyana aykırı harcama ve kredi kullanımları tespit edilmesi halinde kredinin belirlenen ödeme planı feshedilerek daha kısa bir süre içerisinde ödemesi talep edilmektedir. Ardından geri ödenmeyen krediler için KOSGEB, icra yoluna gitmekte ve bu kredilerin usülsüz kullanımının önüne geçilmektedir.

Kredi alımına uygunluk kriterleri arasında işletmenin gelir düzeyinin belirlenen zaman periyodu içerisinde kredi taksitlerini geri ödeyecek kadar kazanç elde ediyor olması da bulunmaktadır. Aksi hallerde işletmecilere talep ettikleri oranlardan daha aşağı seviyelerde krediler çıkmakta ve bu da maddi ihtiyaçların tam olarak karşılanamamasına sebep olmaktadır. Kredi ödemelerini yapmaya başlamış kişiler için ise yeni kredi başvurusu yapma hakkı halihazırda bulunan taksitlerinin en az yarısını ödemiş olmaları durumunda verilmektedir. KOSGEB tarafından verilecek kredilerde faiz uygulanmaması sebebiyle uygulanan vadelendirmeler avantajlı olmaktadır. Kredisini 2 yıl vadelendirmek isteyen ya da bir yıl içerisinde iki senelik ödeme tutarını yapmış olan kişiler için bir sonraki yılda açılacak kredi başvurularına dahil olma imkanı sunulmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir