Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası - En Uygun Kredim

Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası

Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sigortası
Bu kapsamda tehlikeli maddelerle ilgili iş faaliyetleri gösteren kurum veya kişilerin bu mesleği icra ettiği esnada meydana gelecek zararların ve bedeni kayıpların maddi telafisini sağlayan, teminat altına alan sigorta şeklidir. Zarara uğrayanın kaybı poliçede yazan tutara göre ve belirli şartlara göre temin edilebilir.
Sigorta yaptırması gereken bu sınıfta iş yapan ve taşımacılığını yapan tüm iş gruplarını kapsar. Zarar veren kazanın sebebi eğer ki yanma, patlama gibi zarar verme boyutunda ise alt sigorta başlığı olan Sorumluluk Sigortası alanında tazminat tanzimi yapılır. Eğer ki yanma ve patlamalar 3. kişilerin bölgelerin alanındaki maddelerin de yanma veya patlamasına sebep olursa Tehlikeli Atık Sorumluluk Sigortası alanında değerlendirilir.
Sigortanın Geçerlilik Alanları Ve Teminat Dışı Haller Nelerdir?
Tehlikeli Maddeler sigortası tümüyle Türkiye coğrafi sınırları içerisinde geçerlidir. Bazı sebeplerden ötürü tazminat talepleri geri çevrilebilir.
Olaya kasıtlı olarak sebep olanlar, manevi tazminatın istenmesi durumu, sigortalının kendisinin uğrayacağı zararlar, sigortalıya vekalet veya hizmet şartıyla bağlı çalışanların uğrayacağı zararlar, savaş ve terör olayları sonucu meydana gelen kazalarda oluşan zararlar, nükleer bir zararın oluşması sonucu tedbirlerin alınması kapsamında oluşan zararlar teminat dışı kalan durumlardır.
Sigorta Tazminat Giderlerin Ödenmesi Nasıl Olur?
Sigorta şirketi maddi zarara uğrayan kişi ya da kurumla direk tazminat görüşmesi yapabilir. Ancak şirket onayı olmadıkça sigorta yaptıran ile zarara uğrayan arasında tazminat verme hakkı doğurmaz. Sonuç itibari ile dava süreci başlarsa masraf ve harçları sigorta yaptırana ait olur.
Dava sonucuna göre maddi para cezası verilen durumlarda muhtemel ödeme sigorta teminatı dışında kalır. Dava sonucu eğer ki tazminatı zarar görene ödenmiş olanın lehine çıkarsa sigorta şirketi davayı açan sigorta yaptırana karşı dava açarak maddi kayıplarını geri isteme hakkına sahiptir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir